Menu Zavřeno

Laboratoř

Pracoviště 1 – Plazma

Lineární magnetická past


Měření Paschenovy křivky

Set výbojových trubic

Rezonanční dutina

Pracoviště 2 – Magnetická a elektrická pole

Magnetické pole

Langmuirovy sondy

Mikrovlnná interferometrie

Pracoviště 3 – Optika

3D Mikroskop

Laserová spektroskopie

Sonoluminiscence

Pracoviště 4 – tokamak GOLEM

Tokamak GOLEM